# اخبار

اسامی پذیرفته شدگان دومین اردوی تیم ملی امید هیمالیانوردی

نام و نام خانوادگی استان وحید طهبوری تهران علی رضا بک محمدی تهران ابوالفضل نصر تهران سید محمد سید آقایی تهران پویا کیوان تهران علی رضا عظیمی همدان حمید نائینی همدان سید محمد واسع سید موسوی کردستان محمود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید