ّFore Cast

 

Surf Fore Cast        Weather Fore Cast

سایت Snow Fore Cast  که  قبلاً معرفی شد، زیر مجموعه گروه Fore Cast است.

این گروه، دو سایت دیگر در زمینه هواشناسی دارد که با نام های Weather Fore Cast و Surf Fore Cast به ترتیب در زمینه هواشناسی زمینی و دریایی نقاط مختلف جهان می باشد.

البته این دو زیرمجموعه از گروه Fore Cast به تازگی افتتاح شده و در حال ارتقاء می باشد و شاید به همین دلیل در Surf Fore Cast نام ایران هنوز ثبت نشده است!

/ 0 نظر / 22 بازدید