اردوی تیم ملی

سومین باریست که قصد شرکت در اردوی تیم ملی هیمالیانوردی را دارم. اما این بار بدون هیچ انگیزه ای!

دو اردوی قبلی که اولی برای بزرگسالان بود و به دلیل نداشتن امکانات حذف شدم و دومی برای جوانان بود و به دلیل ۵ دقیقه دیر بیدار شدن که آن هم به خاطر کارهای اداری ٢١ نفر از شرکت کنندگان تهرانی بود که تا روز قبل از اردو و بدون تهیه هیچ کدام از وسایلم، پیگیر بودم. از طرفی نیز هم چادریم روز اول انصراف داد و چه کار خوبی کرد. راستش را بخواهید آنقدر از رفتار بعضی از شرکت کنندگان شهرستانی زده شدم که دیگر برای ادامه اردو همراهی نمی‌کردم و فقط برای هزینه هایی که کرده بودم ماندم.

در هر صورت این بار اگر وسایلم کامل باشد، همنوردان شهرستانی خود را اصلاح کرده باشند و بفهمند که یک صعود ٧٠٠٠ متری آنقدرها هم ارزش ندارد که یکدیگر را زیر دست و پا لگد کنیم، و اگر سیستم اداری هم دست و پا گیرمان نشود؛ امیدوارم مربی های ناظر هم از تهران انتخاب شوند که حداقل یک طرفه به قاضی نروند! آن وقت است که شاید بتوانم به مرحله بعدی راه پیدا کنم و تجربه جدیدی داشته باشم.

/ 2 نظر / 30 بازدید
احسان

ماشا الله بر و بچه های تیم ملی الحق که از نوادگان دکتر شریعتی هستی .