جام 2010 اسکیت رقصی اروپا در روسیه

۶۶٨عکس از champion در سایت یاهو وجود داره که می توانید اینجا ببینید. امیدوارم خوشتون بیاد. البته خیلی اتفاقی با این خبر در یاهو برخورد کردم. از این نوع رقص و همچنین رقص باله (اگر اشتباه نکنم ) خیلی خوشم میاد. حداقل بهتر از رقص‌های بی معنی و سرمستانه است و در جایگاه یک ورزش واقعی می‌توان به حسابش آورد.

Russia's Jana Khokhlova and Sergei Novitski perform their Free Dance in the Ice Dance category at the 2010 European Figure Skating Championships in Tallinn. The Russians won the bronze.  Italy's Federica Faiella and Massimo Scali perform their Free Dance in the Ice Dance category at the 2010 European Figure Skating Championships in Tallinn, Estonia. The Italians finished second behing Russia's Oksana Domnina and Maxim Shabalin.  Russia's Oksana Dominina and Maxim Shabalin perform in the Ice Dance Free Dance program at the 2010 European Figure Skating Championships in Tallinn, Estonia. The Russians took the title ahead of Italy's Federica Faiella and Massimo Scali and defending champions Jana Khokhlova and Sergei Novitski of Russia. Meryl Davis and Charlie White skate during the dance original program at the US Figure Skating Championships at Spokane Arena in Spokane, Washington.
 Emily Samuelson and Evan Bates compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010.  Emily Samuelson and Evan Bates compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010.  Emily Samuelson and Evan Bates compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010.  Emily Samuelson and Evan Bates compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010. Emily Samuelson and Evan Bates compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010.
 Emily Samuelson and Evan Bates compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010.  Emily Samuelson and Evan Bates compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010 Emily Samuelson and Evan Bates compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010.
 Tanith Belbin and Benjamin Agosto perform during the championship original dance skate at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Washington January 22, 2010.  Meryl Davis and Charlie White perform during the championship original dance skate at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Washington January 22, 2010.  Kimberly Navarro and Brent Bommentre perform during the championship original dance skate at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Washington January 22, 2010.  Jane Summersett and Todd Gilles compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010. Kimberly Navarro and Brent Bommentre compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010.
 Kimberly Navarro and Brent Bommentre compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010.  Kimberly Navarro, left, and Brent Bommentre compete during the ice dance original program routine at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Wash., Friday, Jan. 22, 2010. Emily Samuelson and Evan Bates perform during the championship original dance skate at the U.S. Figure Skating Championships in Spokane, Washington January 22, 2010.

/ 0 نظر / 32 بازدید