کوه نورد


خاطرات کوه نوردی حمید شریعتی

راهنمایان کوهستان ایران

 

Iran's Mountain Guides

سایت راهنمایان کوهستان ایران افتتاح شد.

بالاخره و پس از مدت ها انتظار، پرتالی که کمبود آن در جامعه کوه نوردی احساس می شد راه اندازی شد. در چند سال اخیر، سایت های مختلفی به زبان فارسی برای راهنمایی و ارائه اخبار کوه نوردی راه اندازی شده بود که به دلیل عدم مداومت و یا فقدان سیستم عضو گیری نمی توانست نیاز اهالی دهکده جهانی در زمینه کوه نوردی را به طور کامل مرتفع نماید. اما راهنمایان کوهستان ایران، به مدیریت سعید شریعتی کوه نورد با تجربه و حرفه ای در زمینه اینترنت، این خلاء را پر کرده و امیدواریم که بر این کار مداومت داشته باشد.

قبلا خبرنامه ها و اخبار موجود در سایت ها به طور یک طرفه کوه نوردان را در اینترنت گرد هم می آورد. ولی راه اندازی سایتی با اعضای کوه نورد، و امکانات ویژه برای آنها، می تواند مؤثرتر باشد.

   + - ٧:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱٧