کوه نورد


خاطرات کوه نوردی حمید شریعتی

گره های کوه نوردی برای افراد مبتدی

منبع:

ABC of Rock Climbing >  Climbing Knotes for Beginners - [catched]

گره های کوه نوردی در وضعیت های مختلف و برای اهداف متفاوت زده می شوند. چون زندگی کوه نوردان به گره ها بستگی دارد، بنابراین لازم است که استحکامشان را مورد بررسی قرار دهند و نواقصشان را یاد بگیرند. در این بخش گره های مختلفی را معرفی می شود که باید بشناسید و مواقع استفاده از آنها را بیاموزید.

طناب کوه نوردی یک ابزار کلیدی در این ورزش است. اگر شما ندانید که چطور گره بزنید و چه وضعیت هایی برای یک گره خاص تعریف شده است، نمی توانید به طور مفید از طنابتان استفاده کنید. همین دلایل و دیگر دلایل، کافی است تا افراد مبتدی یاد بگیرند که چطور گره های معمول کوهنوردی را بزنند.

گره ها را می توان به ۵ دسته تقسیم کرد:

 رده بندی گره

 نماد

 توضیح

 تک حلقه 

 
وصل کردن کارابین یا قسمتی از گری گری به حلقه ای از طناب

 برای وصل کردن کارابین یا قسمتی از گری گری به حلقه ای از طناب. مانندگره های: پروانه، قوس، هشت

 دو حلقه

 برای امنیت بیشتر یا حمایت های دوبل

 معمولا برای امنیت بیشتر یا حمایت دوبل زده می شوند. مانند گره: پروانه دوبل

 گیره

 جهت کنترل فرود یا اینجاد اصطکاک بین طناب و کارابین یا دیگر تجهیزات برای کنترل فرود هنگام پیچیدن یا ایجاد اصطکاک روی طناب و کارابین یا بخشی از تجهیزات

 قفلی

 جهت جلوگیری از فرسایش یا باز کردن طناب 

 دولا

 گره زدن دو طناب جهت دستیابی به طناب طولانی تر 

*توضیح: از کلیه خوانندگان تقاضا دارم انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد ترجمه این پست در نظرات ارسال فرمایند.


تک حلقه:

 

   + - ٩:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱٦