کوه نورد


خاطرات کوه نوردی حمید شریعتی

به همراه یک فرد خارجی

چند ماه پیش، فکر می کنم اوایل پاییز بود که یه همنورد خارجی با راهنمایش به توچال اومده بود و من هم نزدیک سنگ سیاه دیدمشون و ازشون خواهش کردم با دوربینی که دارن از من و سگی که اونجا بود عکس بندازن:

از یکی از همنورد ها که راهنمای یک فرد خارجی بود خواهش کردم این عکس رو از من بندازه و به ایمیلم بفرسته.

   + - ۸:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٩