کوه نورد


خاطرات کوه نوردی حمید شریعتی

کوه های دیگر!

مدتی است که کوه نوردی رو کنار گذاشتم. البته ناچار بودم و اگر مسائل کاری نبود و فرصت می کردم حتماً یه برنامۀ توپ می چیدم.

اما می خوام از قلّه های جدیدی که تو این چند وقته پیدا کردم صحبت کنم. قلّه های بلند زندگی مثل شهامت، شجاعت، غیرت، هدف! قلّۀ رسیدن به هدف به هر قیمتی! البته از راه درست. قلّۀ فهمیدن خودت تو زندگی، نشون دادن مردونگی، رنگ کردن تابلوی زندگی هر جور که مایلی!

قلّۀ فهمیدن آدم ها یه جور دیگه، دوست داشتن شون بدون تا! مردن برای دیگری!

همۀ این قلّه ها رو فتح نکردم، اما فکر نکنید آخری وجود داره! هر چقدر خودتون رو محدود کنید، قلّه های زندگی تون رو محدود کردید. وسیع باش و بزرگ بیاندیش.

   + - ۸:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۸